Theory Dutch


De gegevens volgens de bestaande theorie betreft het Heliocentrische model:

De diameters:  

 • van de Aarde is 12.742km
 • van de Maan is    3.474km
 • van de Zon is 1.391.016km

Grootte: 

 • De Aard-diameter is afgerond 4 x zo groot als de Maan-diameter. Berekening: 12.742km : 3474km = 3,6678     
 • De Zon-diameter is afgerond 109 x zo groot als de Aard-diameter. Berekening: 1.391.016 : 12.742 = 109,17
 • De Zon-diameter is afgerond 400 x zo groot als de Maan-diameter. Berekening: 1.391.016 : 3.474= 400.4076

Algemeen wordt aangenomen:

 • De Zon staat in het middelpunt van ons zonnestelsel
 • De Aarde, de Maan, planeten, sterren, kometen etc. draaien om de Zon heen, althans in ons zonnestelsel
 • De Aarde is een planeet
 • De Aarde, Maan, planeten en hun eventuele manen worden verlicht door de zon
 • De Aarde draait met een snelheid van 1670km p.u om zijn as, althans op de evenaar. Dit gebeurd in 23 uur, 56 minuten en 4 seconden dus bijna in een dag. Op de polen zelf is er bijna géén draaiing, 24 x zo langzaam als een klok, in 1 uur in het rond draait. Niemand voelt een verschil.
 • Een schrikkeljaar wordt ingevoerd omdat een kalenderjaar van 365 dagen 6 uur korter zou duren dan het tropisch jaar. Om te voorkomen dat de seizoenen, die men vast aan het tropisch jaar heeft willen verbinden, teveel verschuiven wordt een schrikkeljaar toegepast.
 • Omtrek Aarde is 40.075km.
 • Maansverduisteringen zouden ontstaan omdat de aarde tussen de Zon en Maan in staat
 • Zonsverduisteringen zouden ontstaan omdat de maan tussen de Zon en Aarde in staat

Afstanden:

 • Theoretisch Afstand Zon-Aarde =149.600.000km. 149.600.000:12.742(diam. Aarde)= 11.740,7 Aard-diameters, Dat zijn dus 11.740,7 aardbolletjes. Afgerond 11.740 aardbolletjes.
 • Afstand Aarde-Maan= 384.000km: 12.742km (diam. Aarde) = 30.14 Aard-diameters, dat zijn dus 30,14 aardbolletjes, Afgerond 30 aardbolletjes.
 • Met deze gegevens kan men een schaal-model maken van onze Aarde, Zon en Maan. Dit kan zeer nuttig zijn als je dit vergelijkt met de bestaande schema’s van bv een zonsverduistering.

Globe:

 • De aarde is een globe en heeft dus een curve oftewel een ronding, waarachter je niet kunt kijken. 
 • Deze is te berekenen met de Earth Curve Calculator 
 • Aan de andere kant van de Aarde staan mensen dus andersom, gezien vanuit het oogpunt waar je bent. Ze hangen als het ware met hun hoofd naar beneden en kleven aan de Aarde vast, gezien vanaf het punt als jij rechtop op de Aarde staat, althans van je eigen beleving.
 • Door de aantrekkingskracht van de aarde (Gravity) blijft alles op zijn plaats, zowel het water van de zeeën en meren, mensen, dieren, huizen, vuilnisbakken etc.
 • Door de aantrekkingskracht van de Maan zijn er getijden, eb en vloed. Vreemd genoeg alleen bij de zeeën en niet bij meren, kanalen en/of rivieren. Waar ligt dat aan?

Over de Theorie:

 • Dit is in grote lijnen de theorie die iedereen leert op school, uit boeken, internet of anderszins. 
 • Bijna niemand lijkt daar aan te twijfelen, omdat het ons vanaf onze geboorte al is verteld op school, in de MEDIA, door NASA, door de wetenschap en door onze ouders, die het ook weer hebben gehoord van hun ouders.
 • Ook lijkt bijna niemand wetenschappelijk onderzoek te doen of dit inderdaad allemaal klopt, althans in de Mainstream Media horen we daar niets over.
 • Zijn er echte wetenschappers die beweren dat de bestaande theorie niet klopt? Meldt u hier aan.
 • Mensen die een ander verhaal vertellen dan het thans gangbare, worden in de Media niet gehoord, verzwegen en/of belachelijk gemaakt, echter zonder bewijsbare argumenten.
 • Er zijn ontzettend veel mensen die zelfs amper wetenschap hebben over de bestaande theorie. Wel worden ze kwaad uit een soort onmacht als je wat anders zegt, dan het gangbare wat iedereen geleerd heeft.

Onderzoek:

 • De Zon komt in het oosten op en gaat onder in het westen, maar de Aarde zou van west naar oost draaien. Hoe kwam men vroeger op het idee, toen er nog geen “ruimteschepen bestonden en men niet van de aarde af kon” èn wat is het wetenschappelijke bewijs hiervan?
 • Er zijn bij diverse mensen, alhoewel bij weinig mensen,  nog altijd grote twijfels of de Aarde nu een Globe is of niet, plat en/of vierkant, hol af anderszins. Waarom twijfelen zij er aan?
 • Er zijn onderzoeken geweest of de aarde werkelijk draait, zoals het Michelson-Morley experiment, waaruit bleek dat de Aarde juist géén beweging vertoont. Waarom heeft men met de opgedane wetenschap kennis niets gedaan? 
 • Is er ooit iemand geweest die de draaiïng van de aarde gevoeld en gezien heeft? Wat is daarvan dan het keiharde bewijs? Ja.. Augusto Picard, vanaf een hoogte van 23km, maar heeft hij het goed gezien?
 • Als het anders is dan ons is geleerd, dan is praktisch alles precies het tegenovergestelde als wordt beweerd. Wat betekent dat?
 • Wetenschap is onderzoeken en bewijzen verzamelen d.m.v. feiten, cijfers, berekeningen maken, helder en logisch nadenken en beeldmateriaal. Checken en dubbelchecken, dus keihard bewijs.
 • De belangrijkste onderwerpen komen hier aan bod en worden allen wetenschappelijk en cijfermatig benaderd, naast beeldmateriaal. Mochten er berekenings-fouten gemaakt zijn, dan wordt een beargumenteerde melding op prijs gesteld.

Algemene informatie:

 • Onze ogen kunnen niet alles zien.
 • Onze camera’s kunnen vele malen meer waarnemen dan onze ogen. Daarnaast zijn waarnemingen vast te leggen op foto en of film.
 • Sommige spinnen zien slechts tot 10 cm en dan alleen licht en donker.
 • Sommige roofvogels kunnen 300 keer beter en/of scherper zien dan de mens.
 • Wolken zijn dichtbij het aardoppervlak. Zowel Zon als Maan kunnen er niet zo maar door heen schijnen maar verdwijnen dan geheel of gedeeltelijk achter deze wolken, mede afhankelijk van de dikte en dichtheid.

Enkele feiten uit de theorie: 

 • De sterren “komen op” en “gaan onder” en komen weer op. Er is ons verteld dat deze cyclus (rond de Aarde)        23 uur, 56 minuten, 4,0905 sec. and 8 miliseconden duurt
 • De Aarde draait  in 23 uur, 56 minuten, 4,0905 sec. and 8 miliseconden om zijn as
 • De sterrendag heeft dus dezelfde tijd tijd als de as-rotatie van de aarde. 
 • De Sterren-hemel is dus het juiste referentiepunt om de duur van een dag te bepalen.
 • Er is ons verteld dat de Zon over deze cyclus (rond de Aarde) bijna 3 minuten en 56 seconden langer duurt dan de sterren, haar baan gaat vanuit het oosten vanaf 21 maart tot 23 september steeds zuidelijker en dan weer steeds noordelijker terug naar 21 maart.                      
 • Er is ons verteld dat de Maan over die cyclus (rond de aarde) ongeveer 50minuten langer duurt dan de sterren.
 • De Zon en Maan blijven dus resp. ongeveer 4 min en 50 minuten achter op de sterren.

                       De sterren zijn dus het referentiepunt om de Aardrotatie vast te stellen en de duur van de dag te bepalen, daar sterren veel verder weg zouden liggen dan de zon.

Next…

© Real Science 2020